Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen az árajánlatkérő és a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

Dr. Brebán Zsófia (e.v.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Alamood.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://alamood.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen. Dr. Brebán Zsófia (e.v.) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről azt megelőzően értesíti közönségét.

Ügyfeleim, olvasóim, követőim személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogát kiemelten fontosnak tartom, azokat tiszteletben tartom. A rám bízott személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben kérdésed merülne fel a jelen közleményhez kapcsolódóan, kérlek, jelezd azt a hello@alamood.hu címen.

A vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: dr. Brebán Zsófia e.v.

Szolgáltató székhelye: 3744 Múcsony, Kossuth út 52.

Nyilvántartási száma: 54294714

Email cím: hello@alamood.hu

Az adatok kezelője: Brebán Zsófia e.v.

Általános rendelkezések

A fenti vállalkozás működése során személyes adatokat kezel:

  • a weboldalon a felhasználói élményt javító cookie-k révén
  • hírlevél feliratkozás során
  • az érdeklődők önkéntes árajánlatkérése során.

Az adatkezelés célja

  • kapcsolattartás a felhasználóval, feliratkozóval, árajánlatkérővel
  • a felhasználói élmény biztosítása
  • az árajánlatkérők számára árajánlat küldése és szerződés előkészítése
  • a hírlevélre feliratkozóknak hírlevél küldése

A hírlevél feliratkozók és árajánlatkérők feliratkozásukkal és árajánlatkérésükkel hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz és adataik kezeléséhez. Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg az árajánlatkérők és a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják. A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

A kezelt adatok köre

Cookie-k

Az Alamood.hu weboldal látogatása során minden új látogató tájékoztatást kap arról, hogy az oldal sütiket (cookie) használ, amelyek lehetővé teszik a magasabb felhasználói élmény biztosítását, emellett anonim látogatottsági statisztikák mérésére is alkalmas, amelyet szintén a felhasználói élmény javítása céljából használok.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Alamood.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Alamood.hu weboldalalom alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy az Alamood.hu weboldal látogatói hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A hírlevél

A hírlevelek kiküldéséhez szükségem van a feliratkozók email címére. A hírlevélre való feliratkozásnál kötelező megadni a feliratkozó e-mail címét és nevét, más adatot nem tárolok a hírlevél feliratkozókról. A hírlevélre és letölthető anyagokra való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon az Alamood.hu szolgáltatásairól, híreiről, blogbejegyzéseiről lakberendezés témájában. Amennyiben kérdésed merül fel, fordulj hozzám bizalommal a hello@alamood.hu címen.

A feliratkozók email címét és nevét a hírlevél kiküldése céljából kérem, amelyeket nem adok át harmadik félnek. A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatai a nyilvántartásból haladéktalanul törlésre kerül és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges. A hírlevél adatbázisának feldolgozója a MailChimp üzemeltetője, a The Rocket Science Goup LLC, helye a http://mailchimp.com, az adatokat visszavonásig (leiratkozás) dr. Brebán Zsófia (e.v.) kezeli, és más nem ismeri meg.

Ajánlatkérések

Az Alamood.hu oldalon részletezett szolgáltatásokról az érdeklődők a Kapcsolat menüpontban megadott email címen (hello@alamood.hu) árajánlatot kérhetnek. Amennyiben az árajánlatkérők kapcsolatot kezdeményeznek és emailben felveszik velem a kapcsolatot, kapcsolatfelvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez kezeljem. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés előkészítéséhez szükséges. Az EU általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja az árajánlatkérőket, hogy ezen adatokat szükséges biztosítaniuk árajánlatkérésük során, mert ez az adatszolgáltatás a szerződés kötésének előfeltétele.

Az árajánlatkérések során megadott adatokat bizalmasan kezelem, és harmadik félnek nem adom ki.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics által létrehozott sütik időtartama 30 nap. A hírlevél kiküldéséhez szükséges adatkezelés visszavonásig tart, ami az emailek végén elérhető leiratkozással valósul meg. A felhasználó által megadott adatokat kérésre az adatkezelő 10 munkanapon belül törli, bejelentés dr. Brebán Zsófia részére a hello@alamood.hu címen lehetséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy dr. Brebán Zsófia megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét bíróság előtt érvényesítheti.